top of page

TIETOSUOJASELOSTE 

Lempäälän Kuvakulma on Studio Mitja Kortepuro Oy:n aputoiminimi, joka operoi sivustoa lempaalankuvakulma.com. 

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittely koskevat periaatteet.

Selosteessa kuvataan muun muassa:

 • miten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään

 • minkälaisia henkilötietoja käsitellään

 • mihin tarkoituksiin asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää 

 • kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

 • asiakkaan oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja

 • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet) 

 

Rekisterinpitäjä

Studio Mitja Kortepuro Oy 

Tampereentie 23

37500 Lempäälä

0504720770

info@lempaalankuvakulma.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mitja Kortepuro

Tampereentie 23

37500 Lempäälä

0504720770

info@lempaalankuvakulma.fi

Rekisterin nimi

Lempäälän Kuvakulman asiakasrekisteri

Lempäälän Kuvakulman uutiskirjerekisteri 

 

Oikeusperuste tietojen käsittelemiselle ja käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisena oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen synnyttäminen ja sen ylläpitäminen, asiakaspalvelu sekä palveluiden toteuttaminen. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on tilausten käsittely ja tilattujen tuotteiden toimittaminen.

Uutiskirjerekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito, palveluista tiedottaminen sekä markkinointi. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekistereissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Asiakasrekisteri

 • nimi

 • sähköposti

 • puhelinnumero

 • valokuvat

 • tilaustiedot

 • laskutus- ja maksutiedot

 

Uutiskirjerekisteri

 • nimi

 • sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja tarvittavan ajan asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötietoja säilytetään eri aika riippuen henkilötietojen käyttötarkoituksesta.

Asiakas- ja sopimussuhteeseen perustuvia henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi kuvaaja voi säilyttää valokuvia myös asiakkuuden päättymisen jälkeen kuvaus- ja varausehtojen ja tekijänoikeuslain nojalla.

Henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, tai tietoja ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty. 

Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämällä tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään lempaalankuvakulma.fi– sivuston yhteydenottolomakkeelta, verkkokauppapalvelujärjestelmästä (wix.com sekä kuvatilaus.fi), Stripe maksupalvelujärjestelmästä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Uutiskirjerekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään lempaalankuvakulma.fi – sivuston uutiskirjeen tilaamislomakkeelta tai sähköpostitse, puhelimitse tai asiakastapaamisista, kun henkilö on sallinut uutiskirjeen lähettämisen. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Emme luovuta henkilötietoja muille osapuolille, kuin palveluntarjoajillemme ja näillekin vain tarvittavat henkilötiedot. 

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitäjälle. Lisäksi asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinoinnin yhteydessä rekisterinpitäjän potentiaalisille asiakkaille, kun valokuvia voidaan julkaista rekisteröidyn suostumuksella esimerkiksi rekisterinpitäjän sosiaalisessa mediassa. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan myös kuvatilausten yhteydessä kuvatilaus.fi :lle, joka toimii kuvatilausten palveluntarjoajanamme. Kuvatilaus.fi palvelun tuottaa Suomessa rekisteröity yhtiö Grand Avocado Oy. 

Ajanvaraus-, verkkokauppa sekä uutiskirjeen järjestelmäni wix.fi sekä maksupalvelujärjestelmäni Stripe ovat kaikki rekisteröity Yhdysvaltoihin.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Voit tutustua halutessasi näiden tietosuojaselosteisiin: kuvatilaus.fi, Stripe, wix.fi

 

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja uutiskirjerekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttämällä asianmukaisia teknisiä suojakeinoja. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu asianmukaisin teknisin suojakeinoin. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Tiedot automaattisen päätöksenteon ml. profiloinnin olemassaolosta

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekistiin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietoa oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Evästeiden käyttö 

Tällä sivustolla käytetään eväisteitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

bottom of page